سفارش تبلیغ
صبا ویژن


به نام خدا

پیامبر اعظم حضرت محمد – صلی الله علیه و آله- می فرمایند:

به زودی پاره ای از تن من در سرزمین خراسان مدفون خواهد شد. هیچ مومنی او را زیارت نمی کند، مگر اینکه خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گراند.

خوش به حل اونایی که امشب رفتن پا بوس امام رضا

یا امام رضا ما رو هم بطلب

 نویسنده : فاطمه کیانی » ساعت 12:51 صبح روز دوشنبه 87 آبان 20


   1   2   3      >